1. EICV7" No. 99
  Renjā

 2. EICV7" No. 98
  TimHeld

 3. EICV7" No. 97
  Midnite Tiger

 4. EICV7" No. 96
  Ando Laj

 5. EICV7" No. 95
  Synesect

 6. EICV7" No. 94
  Xunholm

 7. EICV7" No. 93
  Halcyon Chamber

 8. EICV7" No. 92
  Decohere

 9. EICV7" No. 91
  Non-Human Persons

 10. EICV7" No. 90
  Chud

 11. EICV7" No. 89
  Butterz Choice

 12. EICV7" No. 88
  †LOΛΣΓS†

 13. EICV7" No. 87
  Worm Is Green

 14. EICV7" No. 86
  The Harrow

 15. EICV7" No. 85
  Prettyboy Aloe

 16. EICV7" No. 84
  Rêve x Puce Moment

 17. EICV7" No. 83
  Craig M Clarke

 18. EICV7" No. 82
  Time Travelling Toaster

 19. EICV7" No. 81
  Muteboy

 20. EICV7" No. 80
  Ruido

 21. EICV7" No. 79
  Feast Of Violet

 22. EICV7" No. 78
  Dogory Nogami

 23. EICV7" No. 77
  DenMother

 24. EICV7" No. 76
  Teaadora

 25. EICV7" No. 75
  Intimatchine

 26. EICV7" No. 74
  Lobo Incognito

 27. EICV7" No. 73
  Miniatures

 28. EICV7" No. 72
  Thee Koukouvaya

 29. EICV7" No. 71
  FE∀RS

 30. EICV7" No. 70
  Claus Muzak

 31. EICV7" No. 69
  Great White & The Terrible

 32. EICV7" No. 68
  ḅoƞeṣiƒt

 33. EICV7" No. 67
  Earthquake Island b/w Kavemura

 34. EICV7" No. 66
  Ersatz Window

 35. EICV7" No. 65
  Soft Riot

 36. EICV7" No. 64
  CFM

 37. EICV7" No. 63
  Fil OK b/w Stubborn Heart

 38. EICV7" No. 62
  Juche

 39. EICV7" No. 61
  Ssleeping Desiress

 40. EICV7" No. 60
  Downstate

 41. EICV7" No. 59
  Soft Lighting

 42. EICV7" No. 58
  Languis

 43. EICV7" No. 57
  Pleasure Curses

 44. EICV7" No. 56
  Textbeak

 45. EICV7" No. 55
  Macajey

 46. EICV7" No. 54
  Kigo

 47. EICV7" No. 53
  Videa Gam

 48. EICV7" No. 52
  Polytope

 49. EICV7" No. 51
  Eskimeaux

 50. EICV7" No. 50
  Musicforvoyeurs

 51. EICV7" No. 49
  Fever 103

 52. EICV7" No. 48
  Peasants

 53. EICV7" No. 47
  Tazmanian Tiger

 54. EICV7" No. 46
  Deadbeat Synesthete

 55. EICV7" No. 45
  Similarobjects

 56. EICV7" No. 44
  Afraid feat. Jarboe

 57. EICV7" No. 43
  Daw Nusk

 58. EICV7" No. 42
  Two Modern Blokes

 59. EICV7" No. 41
  The Walking Ghost Phase

 60. EICV7" No. 40
  Sobrenadar

 61. EICV7" No. 39
  Hypermagic

 62. EICV7" No. 38
  Mustapha Mond

 63. EICV7" No. 37
  Elika

 64. EICV7" No. 36
  Treasure Hunt

 65. EICV7" No. 35
  Sideways Heart

 66. EICV7" No. 34
  Overunda

 67. EICV7" No. 33
  Astrobrite

 68. EICV7" No. 32
  YlangYlang

 69. EICV7" No. 31
  Seven Saturdays feat. Jonathan Bates (Big Black Delta) b/w Black Pill

 70. EICV7" No. 30
  Ʌ

 71. EICV7" No. 29
  Biblo

 72. EICV7" No. 28
  Ivory Fields

 73. EICV7" No. 27
  f〇fㄚ

 74. EICV7" No. 26
  Odawas

 75. EICV7" No. 25
  Derek Piotr

 76. EICV7" No. 24
  Soul Glimpse

 77. EICV7" No. 23
  Velvet Glacier

 78. EICV7" No. 22
  Robert Allaire

 79. EICV7" No. 21
  Br'er

 80. EICV7" No. 20
  Purple Pawz

 81. EICV7" No. 19
  Colin Nance

 82. EICV7" No. 18
  Japanese Gum

 83. EICV7" No. 17
  Pintail

 84. EICV7" No. 16
  Ike Yard

 85. EICV7" No. 15
  Lake R▲dio

 86. EICV7" No. 14
  David Shane Smith

 87. EICV7" No. 13
  Drifting In Silence

 88. EICV7" No. 12
  Psychic Powers

 89. EICV7" No. 11
  Bon Accord

 90. EICV7" No. 10
  The Artificial Sea

 91. EICV7" No. 9
  Ecovillage

 92. EICV7" No. 8
  Sally Paradise

 93. EICV7" No. 7
  Lovesliescrushing

 94. EICV7" No. 6
  Rotten Tropics

 95. EICV7" No. 5
  Telafonica

 96. EICV7" No. 4
  RxGibbs

 97. EICV7" No. 3
  Universe

 98. EICV7" No. 2
  Coyote Clean Up

 99. EICV7" No. 1
  Docile